نما رومی

Home / نما رومی

.

نما رومی چیست؟

طی قرن ۱۹ میلادی، معماران از مفهوم “ساختمان های خود را همانند ساختمان های رومی بسازید” تبعیت می کردند. در این نوشتار شما همراه با طراگاه در مورد معماری سبک ریچاردسونی یا احیای رومی وار (Romanesque revival) یاد خواهید گرفت. 

بیشتر بدانید…

گالری نما رومی 1

گالری نما رومی2

گالری نمارومی 3

گالری نمارومی 4

گالری نمارومی 7

گالری نمارومی 5

گالری نمارومی 8

گالری نمارومی 6