مرمر

Home / مرمر

.

سنگ مرمر چیست؟

سنگ مرمر از جمله سنگهای آهکی دگرگون است. یعنی ابتدا سنگهای رسوبی آهکی تشکیل شده و سپس به مرور زمان دگرگون شده است و این تبدیل به این علت است که ساختار اولیه اش تغییر یافته و سنگ آهک و دولومیت، دوباره متبلور شده و مرمر کریستالی تشکیل شده است.

بیشتر بدانید…

مرمرنباتی ابیازن

مرمرصورتی افغانستان

مرمر سبزکرمان

مرمرسبزسیرجان

مرمرپازل

مرمرآبی

مرمرنگین ابیازن

مرمرسفید سلماس

مرمر سفید کرمان

مرمرزیتونی

مرمرقرمز

مرمرپرتقالی کلاسیک

مرمرپرتقالی بجنورد

مرمرگردویی

مرمر موجدار سبز کرمان

مرمربرفکی

مرمرکوکاکولا

مرمر مروارید

مرمر اورگانیک

مرمرقهوه ایی روشن

مرمرفیروزه ایی کرمان

مرمرچوبی

مرمرگلستان