مرمریت

Home / مرمریت

.

سنگ مرمریت چیست؟

دسته بندی سنگ به مرمریت و غیر مرمریت شاید بتواند وسیع ترین طیف را از لحاظ مواد تشکیل دهنده، تشکیل دهد. در این نوع سنگ که کاملا ً توسط بازار شناخته شده است، ازسنگهای آهکی تا ماسه سنگ ها قرار دارند. 

بیشتر بدانید…

مرمریت لاشتر

مرمریت گلدن بلک

مرمریت چشم گاوی

مرمریت پارسیان

مرمریت نورآباد

مرمریت پرنس

مرمریت کوثر

مرمریت خوی

مرمریت قهوه ایی دلیجان

مرمریت مشکی سیرجان

مرمریت روزالیا

مرمریت کنگلومرا

مرمریت چهرک

مرمریت امپرادور تیره

مرمریت دهبید شایان

مرمریت آرک

مرمریت کرم کرمان

مرمریت مشکی کاشان

مرمریت گندمک

مرمریت گوهره خرم آباد

مرمریت قهوه ایی سیرجان

مرمریت سبز خراسان

مرمریت صلصالی

مرمریت چهرک زیتونی

مرمریت فنتستیک

مرمریت امپرادور سیلور

مرمریت دهبید آرین

مرمریت قرمز بوانات

مرمریت کرم صورتی کرمان

مرمریت ذهاب

مرمریت ازبک

مرمریت سبز

مرمریت رز پرشیا

مرمریت بسطام

مرمریت کاپوچینو

مرمریت هرسین

مرمریت صورتی خور

مرمریت ماهان

مرمریت برنز

مرمریت کوهسار

مرمریت قهوه ایی

مرمریت آباده موجدار

مرمریت مشکی

مرمریت خوب سنگان