سنگ های نیمه قیمتی

Home / سنگ های نیمه قیمتی

.

عقیق نواری سیاه

BLACK BANDED AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق بوستوانا مشکی

BLACK BOSTWANA AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق گاوا آبی

BLUE GAVA AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق مشکی برزیلی

BRASILIAN BLACK AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عمیق میکس برزیلی

BRASILIAN MIX AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق قرمز برزیلی

BRASILIAN RED AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق کریستالی

CRYSTAL AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق آبی توری

LACE BLUE AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق رندوم نارنجی

ORANGE RANDOM AGATE

سنگ نیمه قیمتی

گاوا صورتی

PINK GAVA AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق سفیدآبی

WHITE BLUE AGATE

سنگ نیمه قیمتی

گاوا سفید

WHITE GAVA AGATE

سنگ نیمه قیمتی

آمیتیست تیره

AMETHYST DARK

سنگ نیمه قیمتی

فلوئوریت بنفش

PURPLE FLUORITE

سنگ نیمه قیمتی

جاسپر نارنجی

ORANGE JASPER

سنگ نیمه قیمتی

کلاسیک کوارتز

CLASSIC QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

رز کوارتز تیره

DARK ROSE QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

کوارتز لیمویی

LEMON QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

کوارتز قرمز

RED QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

چوب سنگ سیاه

BLACK BETRIFIDE WOOD

سنگ نیمه قیمتی

چوب سنگ روند قهوه ایی

ROUND BROWN PETRIFIDEWOOD

سنگ نیمه قیمتی

عقیق لبه مشکی برزیلی

BRASILIAN BLACKLIP AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق صورتی برزیلی

BRASILIAN PINK AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق سبز برزیلی

BRAZILIAN GREEN AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق فنسی

FANCY AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق خزه ایی

MOSS AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق کریستالی بنفش

PURPLE CRYSTAL AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق رندوم سیاه

RANDOM BLACK AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق یاقوتی

RUBY AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق زرد

YELLOW AGATE

سنگ نیمه قیمتی

آمیتیست روشن

AMETHYST LIGHT

سنگ نیمه قیمتی

جنگل جاسپر

JUNGLE JASPER

سنگ نیمه قیمتی

جاسپر قرمز

RED JASPER

سنگ نیمه قیمتی

کریستال کوارتز

CRYSTAL QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

هماتیت کوارتز

HEMATITE QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

رز کوارتز روشن

LIGHT ROSE QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

کوارتز دودی مدیوم

SMOKEY MEDIUM QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

چوب سنگ فسیل قهوه ایی

BROWN FOSSIL PTRIFIDEWOOD

سنگ نیمه قیمتی

چوب سنگ زرد

YELLOW PETRIFIDEWOOD

سنگ نیمه قیمتی

عقیق آبی برزیلی

BRASILIAN BLUE AGATE

سنگ نیمه قیمتی

 کریستال بنفش برزیلی

BRASILIAN PURPLE CRYSTAL

سنگ نیمه قیمتی

عقیق کلسی

CALCI AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق طوسی گرد

GREY ROUND AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق ناورانگ

NAVRANG AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق پلوم

PLUME AGATE

سنگ نیمه قیمتی

 رندوم گاوا زرد

RANDOM YELLOW GAVA

سنگ نیمه قیمتی

عقیق سفید بوستوانا

WHITE BOSTWNA AGATE

سنگ نیمه قیمتی

عقیق نواری زرد

YELLOW BANDED AGATE

سنگ نیمه قیمتی

آونتورین زرد

YELLOW AVENTURINE

سنگ نیمه قیمتی

فلوئوریت سبز

GREEN FLUORITE

سنگ نیمه قیمتی

مولتی جاسپر

MULTI JASPER

سنگ نیمه قیمتی

کوارتز شکلاتی

CHOCOLATE QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

کُردی کوارتز

CURDY QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

جکوزی کوارتز

JACUZZI QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

پیکاسو کوارتز

PICASSO QUARTZ

سنگ نیمه قیمتی

چوب سنگ رترو قهوه ایی

RETRO BROWN PETRIFIDEWOOD

سنگ نیمه قیمتی