تراورتن

Home / تراورتن

.

سنگ تراورتن چیست؟

تراورتن  سنگ آهکی است که در اثر فعالیت چشمه های آب گرم تشکیل می شود . بطور کلی در طی فرآیند تشکیل ذخایر تراورتن، آبهای گرم از بین طبقات
how to get an emotional support animal
سنگ های کربناتی به ویژه سنگ آهک عبور می کنند و به دلیل اسیدی بودن، کربنات کلسیم موجود در این سنگ ها را حل کرده و به صورت محلول کربناتی و بی کربناتی با خود به سطح زمین منتقل می کنند .

بیشتر بدانید…

تراورتن تنه درختی

تراورتن طرق بژموجدار

تراورتن موج دار آتشکوه

تراورتن گناباد موجدار

تراورتن زرد آذرشهر

تراورتن قرمز آذرشهر

تراورتن موج دار حاجی آباد

سیلور دودی موجدار

تراورتن دره بخاری موج دار